Slide 02 Slide 01

روز پنجشنبه 8 مهر 1395 جشن نیکوکاری موسسه خیریه یاوری سبز 

در فرهنگسرای اندیشه به منظور تامین مایحتاج تحصیلی فرزندان نیازمند تحت پوشش

 

برگزار شد.برنامه با تلاوت قران کریم وقرائت شعری از حافظ توسط آقای محمد

 

قاسمی مجری برنامه آغاز شد. ادامه برنامه اجرای موسیقی توسط چهارتن از فرزندان

 

هنرمند ما و با همراهی آقای نظری دوست بود. سپس خانم..........................

 

معرفی موسسه یاوری سبز

 

 

موسسه خیریه یاوری سبز ده ها خانواده را تحت سرپرستی دارد که متاسفانه علی رغم تلاش برای بهبود وضع خانواده های موجود و کم شدن از نیازمندی آنان، همواره بر شمار این نیازمندان افزوده می شود. از آنجایی که این موسسه مستقل و غیر انتفاعی است، لذا تمامی هزینه های خانوارهای تحت پوشش از کمک های خیرین تامین می شود. این کمک ها به صورت نقدی، حضوری و مشارکت در امور اجرایی، نذورات و قربانی و ... است. از کلیه عزیزانی که تمایل دارند با مراجعه به مناطق تحت پـوشش مـوسسه ما را در امر آمـوزش یـاری کنـند دعـوت می کنیم با ما همراه شوند. همچنین از عزیزانی که فرصت دارند و می توانند ما را در توزیع قلک میان نیکوکاران موسسه و توزیع خبرنامه یاری کنند دعوت به همکاری می کنیم