Slide 02 Slide 01

همایش خرد ایرانی و اجرای برنامه توسط فرزندان خیریه یاوری سبز

دوشنبه 4 مرداد 1395 موسسه فرهنگی «انجمن ایران بزرگ» با دبیری آقای رامین هخامنشی مهر میزبان  همایش"خرد ایرانی" با حضور جمعی از نخبگان و فرهیختگان در فرهنگسرای ابن سینا بود.

این همایش با اجرای «سرود خوشه چین» توسط فرزندان یاوری سبز آغاز شد. سپس آقای دکتر احمد وحیدی مدیر انجمن که چند دهه سابقه مطالعه و کار در زمینه ایران شناسی در کارنامه خود دارد به سخنرانی در زمینه  "خرد ایرانی" پرداخت.

سپس نقالی و سرود آرش کمانگیر توسط فرزندان خیریه اجرا شد. آقای دکتر ایراج افشار سیستانی سخنران بعدی بود که درباره آیین نیاکان مطالبی را به سمع حاضران رساند. شاهنامه خوانی سه تن از دانش آموزان تحت پوشش که با هنرمندی و مهارت بسیار اجرا شد برنامه آخر همایش بود و مورد استقبال شدید مدعوین قرار گرفت.

از نکات جالب این برنامه این که به دلیل اتمام وقت استفاده از سالن و استقبال مدعوین از برنامه های سرود و نمایش فرزندان یاوری سبز، سرانجام دو سرود "ای ایران" و "سرزمین بیکران" در حیاط فرهنگسرا اجرا شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت.

در طول برنامه نیز برگه های تبلیغاتی میان مدعوین توزیع شد تا بیشتر با اهداف و برنامه های موسسه آشنا شوند. ضمنا تعدادی قلک نیز در سالن ورودی قرار داده شد که با استقبال مدعوین روبرو و کلیه قلک ها تحویل نیکوکاران شد تا آن ها نیز سهمی در یاوری سبز ما داشته باشند.

پرورش استعدادهای فرزندان تحت پوشش از مهمترین اهداف خیریه ماست و این عزیزان نیز با به نمایش گذاشتن این استعدادهای شکوفا شده خود، نشان دادند که زحمات ما به بار نشسته و می نشیند و برای آنها آینده ای در خور توان و استعدادشان در پیش روست.

در اینجا جا دارد مراتب تقدیر و تشکر خود را از خانم بهارک شجاعی مربی توانمند ساز، آواز و نمایش فرزندان یاوری سبز اعلام داریم. که ساعت ها وقت و نیروی خود را صرف خدمت و کمک به محرومین و فرزندان بی سرپرست نموده اند و باردیگر همه با هم آرزو کنیم روزی برسد که هیچ کودکی در جهان به دلیل نبود امکانات تحصیلی از رشد و آموزش محروم نگردد.

با امید به فرا رسیدن آن روز.